FORMARE PROFESIONALĂ

Servicii formare profesională

Pentru o abordare cât mai corectă şi completă a Controlului Intern Managerial în entităţile publice, personalul intern are obligativitatea de a gestiona total întreaga documentaţie a sistemului, în perioada etapelor constitutive ale acestuia: dezvoltare, implementare, monitorizare, raportare, îmbunătăţire. Fiind un domeniu de activitate relativ nou, cu o complexitate crescută, sarcina gestionării documentaţiei de sistem nu poate fi preluată de către angajaţii entităţilor publice, fără o pregătire prealabilă.

În acest sens, compania noastră oferă servicii de pregătire practică în vederea preluării sarcinilor de implementare şi gestionare a Sistemului de Control Intern Managerial, pe baza celor două manuale proprii:

 

„Sistemul de control intern managerial în entităţile publice”

Manualul oferă, într-o nouă abordare, un set de bune practici cu o utilitate deosebită pentru implementarea sistemelor de management şi control intern în cadrul entităților publice, având în vedere particularitățile acestuia. Din această perspectivă, prezentarea este orientată, pe de o parte, pe descrierea celor mai noi concepte, metode, tehnici şi proceduri aferente contextului general al implementării sistemelor de management si control intern, precum şi, pe de altă parte, pe problematica legăturii şi modului de cooperare SCIM conform O.S.G.G. nr. 600/2018, cu alte sisteme de management: sistemul de management integrat (de calitate conform: SR EN ISO 9001:2008; de mediu: SR EN ISO 14001:2005; de sănătate şi securitate occupatională: SR OHSAS 18001:2008; de securitate a informației conform: SR ISO/CEI 27001:2006 etc.) și sistemul de planificare strategică (Business Scorecard), fără de care implementarea SCIM în entitățile publice nu poate fi abordată corect.

„Auditul sistemelor de management şi control intern”

Manualul prezintă un set de bune practici cu o utilitate deosebită pentru auditorii publici interni care desfăşoară misiuni/acţiuni de audit/control în cadrul entităţilor publice, având în vedere particularităţile acoperite de sistemele de management şi control intern. Din această perspectivă, prezentarea este orientată pe descrierea celor mai noi concepte, metode, tehnici şi proceduri aferente contextului general al auditului sistemelor de management şi control intern, inclusiv pe rolul care trebuie cel mai bine urmărit de către auditul intern în implementarea/dezvoltarea şi menţinerea sistemului de management şi control intern în entitățile publice.

Formare și Training „Modul e-Learning”

Pentru o cât mai bună înțelegere și o abordare practică a Sistemului de Control Intern Managerial, cele două manuale pot fi accesate prin intermediul Modului e-Learning integrat în „Solutia e-S.C.I.M.” . În cadrul e-Learning, participanții la formare și training sunt susținuți permanent în parcurgerea capitolelor integrate ale materialului de studiu, orice dificultate ridicată de conținutul acestora este dezbătută împreună cu lectorul de suport alocat fiecărei grupe de participanți integrați în e-Learning.

În programul de formare și training, cele două manuale urmăresc abordarea practică a Sistemului de Control Intern Managerial, astfel, lectorii urmărind deprinderea de către participanți a tehnicilor de aplicare și gestionare a Sistemului de Control Intern Managerial, începând cu etapa de dezvoltare/implementare și finalizând cu cea de raportare/auditare.

Perioada de studiu a celor două manuale este de 3 – 6 luni, în funcție de specificul ales și numărul de participanți alocați fiecărei sesiuni de formare și training.

Sesiuni de instruire și pregătire

La cerere, compania noastră organizează sesiuni de instruire și pregătire a personalului, pe tema celor două manuale, implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, respectiv auditarea Sistemelor de Control Intern Managerial la sediul entităților publice.

În comparație cu sesiunile de training și formare prin modulul e-Learning, unde întregul proces se desfășoară în mediul online, sesiunile de instruire și pregătire urmează procedura clasică de formare. Detaliile tehnice legate de acest proces se stabilesc în funcție de cerințele și criteriile fiecărui beneficiar.