COMERCIALIZARE

Nu există niciun fel de serviciu prestat de compania noastră în afara unui contract legal. Avem o abordare unică și originală pe piața națională a furnizării serviciilor de acces la o platformă informatică de gestionare a Sistemului de Control Intern Managerial,  datorită acestui fapt prețurile serviciilor noastre sunt diferite de cele ale potențialilor concurenți. În cazul în care doriți să vă informați îndeaproape în legătură cu serviciile noastre, înainte de transmiterea unei oferte tehnice și financiare, venim la sediul dumneavoastră cu o prezentare gratuită a Platformei e-S.C.I.M. Ulterior acestei prezentări, transmitem oferta personalizată, în funcție de cerințele și necesitățile potențialilor beneficiari. Următorul pas este negocierea ofertei și achiziția serviciilor noastre prin intermediul platformei de achiziții publice (SICAP). Oferta tehnică pentru serviciile noastre poate fi solicitată și prin e-mail la adresa office@arhisoft.ro.

 Colaborarea în baza unui contract de prestări servicii se desfășoară prin următorii pași:

  • transmiterea Notei de inițiere prin intermediul căreia beneficiarul este anunțat despre începerea procesului de configurare a platformei și dezvoltare SCIM și despre necesitatea transmiterii către echipa noastră a documentelor statutare (Organigramă, ROI/ROF, State de funcții etc.);
  • proiectarea documentației și publicarea acesteia pe platformă;
  • beneficiarul vizualizează documentația proiectată și transmite către echipa delegată propunerile de modificare sau completare a acesteia;
  • odată finalizat procesul de proiectare a documentației, aceasta este tipărită și livrată la sediul beneficiarului printr-o vizită de lucru, moment în care echipa delegată va susține o sesiune de formare pentru utilizarea platformei, respectiv sunt diseminate informații despre aplicarea SCIM și gestionarea sau utilizarea documentelor recepționate;
  • începe perioada de mentenanță în care beneficiarul va fi anunțat ori de câte ori este cazul despre actualizarea documentației (actualizăm automat toate procedurile sau documentele vizate de modificările legislative). Îmbunătățirea procesului de lucru devine prioritară alături de procedurarea activităților conform solicitărilor beneficiarilor.