MENTENANȚĂ ȘI SUPORT

Mentenanță tehnică e-S.C.I.M.

Cel mai important lucru este, desigur, menținerea în bună funcționare a platformei și a aplicațiilor ce rulează în cadrul acesteia. Orice problemă de administrare, configurare, întreținere sau folosire a unui modul integrat în platformă, devine prioritatea noastră.

Serviciul de mentenanță este continuu. Monitorizarea și optimizarea aplicațiilor din platformă reprezintă activitatea de bază a echipei noastre, astfel încât să răspundem solicitărilor dumneavoastră într-un timp foarte scurt.

Fie că este vorba de întreținerea și administrarea platformei, fie că este vorba despre depanarea sau modificarea unui modul din interiorul platformei, experții noștri vă stau la dispoziție pentru rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor ce pot apărea în timpul proceselor de funcționare.

Suport tehnic utilizare e-S.C.I.M.

Indiferent de resursele tehnice ale unei platforme online, cel mai important lucru este ca utilizatorii acesteia să cunoască toate funcțiile produsului, pentru ca eficiența în utilizare să fie maximă, prin exploatarea tuturor funcționalităților.

Suportul tehnic în utilizarea e-S.C.I.M. constă în:

  • Suport Online prin asistență de utilizare pas cu pas;
  • Suport Online continuu prin legătura cu un consultant alocat;
  • Training de utilizare pentru angajații entității cu un consultant specializat;

Toate cele trei componente ale serviciului de suport tehnic în utilizarea e-S.C.I.M. urmăresc și susțin dezvoltarea aptitudinilor utilizatorilor acesteia, pentru ca toate instrumentele platformei să fie folosite astfel încât obiectivul de optimizare a proceselor și activităților din interiorul entității să fie atins.

Suport tehnic monitorizare/mentenanță documentație Sistem de Control Intern Managerial

Noțiunile tehnice complexe de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, baza legală neclară incompletă a acestuia și supraîncărcarea personalului angajat, duc la imposibilitatea punerii în practică a unui astfel de sistem. Prin suportul tehnic, dedicat documentației Sistemului de Control Intern Managerial, echipa noastră:

  • proiectează documente aferente Sistemului de Control Intern Managerial, pornind de la criteriile specifice beneficiarului.
  • propune modalități adecvate de gestionare și implementare a documentelor specifice domeniului de activitate al entității.
  • elaborează organigrama entității și
  • alocă documentele specifice S.C.I.M. încărcate în platformă, pe compartimentele active din organigramă.

De asemenea, în situația în care apare necesitatea, echipa noastră oferă instruire responsabililor de proces, cu privire la funcționalitățile modulelor integrate în platforma e- S.C.I.M.

Prin intermediul platformei e-S.C.I.M. se asigură actualizarea și mentenanța documentației S.C.I.M., urmare a modificărilor legislative sau modificărilor organizatorice apărute la nivelul entității, ori de câte ori este nevoie.

Echipa noastră este mereu la dispoziția beneficiarilor pentru a le explica noțiunile tehnice de gestionare și aplicare a documentației. Totodată, oferă suport pentru controalele efectuate în vederea verificării gradului de conformitate a Sistemului de Control Intern Managerial;

Întregul proces de suport și mentenanță a documentației Sistemului de Control Intern Managerial se desfășoară online, prin alocarea unui consultant dedicat, care stă la dispoziția angajaților entității 6 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

Suport studiu curs Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial

Nevoia de formare/perfecționare profesională a angajaților este evidentă pentru orice tip de entitate publică ce urmărește să-și atingă obiectivele și să genereze servicii competitive și de calitate, indiferent de piață sau domeniul în care își desfășoară activitatea.

Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial reprezintă o activitate relativ nouă, de cele mai multe ori impusă angajaților entităților publice, fără ca aceștia să beneficieze de cursuri de formare/perfecționare în acest domeniu. În acest sens, compania noastră a elaborat un material unic, un curs practic dedicat implementării Sistemului de Control Intern Managerial în entitățile publice.

Suportul tehnic de studiu al materialului didactic constă în alocarea unui lector care coordonează și susține întregul proces de formare al angajaților în domeniul Implementării Sistemului de Control Intern Managerial, prin intermediul Modulului e-Learning dedicat. Toată activitatea se desfășoară online, parcurgerea modulelor de curs se derulează pe o perioadă de 3 luni și se finalizează cu etapa testării finale. Ca urmare a absolvirii procesului de formare, fiecare angajat obține o diplomă de participare sau perfecționare în funcție de caz.

Suport studiu curs Auditul Sistemelor de Management și Control Intern

Auditul intern a devenit din ce în ce mai important de-a lungul anilor, lărgindu-și deopotrivă sfera de activitate și gradul de acoperire a activităților auditabile, respectiv de a evalua procesele de funcționare și procedurile aferente acestora în vederea asigurării eficienței și eficacității sistemelor de management și control intern, fiind parte a sistemului integrat de guvernanță corporativă, managementul riscului și controlului intern. Acest material oferă, într-o nouă abordare, un set de bune practici cu o utilitate deosebită pentru auditorii publici interni care desfăşoară misiuni/acţiuni de audit/control în cadrul entităţilor publice, având în vedere particularităţile acoperite de sistemele de management şi control intern. Din această perspectivă prezentarea este orientată pe descrierea celor mai noi concepte, metode, tehnici şi proceduri aferente contextului general al auditului sistemelor de management şi control intern, inclusiv pe rolul care trebuie cel mai bine urmărit de către auditul intern în implementarea/dezvoltarea şi menţinerea sistemului de management şi control intern în entitățile publice.

Suportul tehnic de parcurgere a materialului didactic constă în alocarea unui lector care coordonează și susține întregul proces de formare al angajaților în domeniul Auditării Sistemului de Control Intern, prin intermediul Modulului e-Learning dedicat. Toată activitatea se desfășoară online, parcurgerea modulelor de curs se întinde pe o perioadă de 4 luni și se finalizează cu etapa testării finale. Ca urmare a absolvirii procesului de formare, fiecare angajat va obține o diplomă de participare sau perfecționare în funcție de caz.