CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

Despre Controlul Intern Managerial

Controlul Intern Managerial constituie ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul unei entități publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

  • atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace;
  • respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului;
  • protejarea bunurilor și a informațiilor;
  • prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
  • calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management;

Controlul intern managerial este un proces dinamic care se adaptează permanent la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii şi personalului de la toate nivelurile organizaţiei, pentru a identifica și aborda riscurile şi pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entităţii precum şi obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern managerial satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi actualizarea continuă a implementării acestora.

Controlul intern managerial este reglementat de O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial la entitățile publice, implementarea acestuia fiind o cerință normativă imperativă în vederea adoptării unui nou tip de management în entitățile publice și întărirea responsabilității manageriale.