e-S.C.I.M.

CE ESTE e- S.C.I.M.

De mai mult de 10 ani aprofundăm, dezvoltăm și implementăm cele mai bune practici în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial. Astfel, am creat platforma „e-S.C.I.M.”, pornind de la provocările pe care le întâmpină entitățile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. e-S.C.I.M. este singurul concept informatic automatizat ce facilitează dezvoltarea, gestionarea și monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial în entitățile publice, prin parcurgerea tuturor etapelor integrante ale sistemului: Dezvoltare, Gestionare, Monitorizare, Raportare.

În plus, este singurul produs de acest gen de pe piața din  România la capitolul complexitate și flexibilitate. Scopul principal pentru care a fost concepută e-S.C.I.M. este acela de a optimiza și a îmbunătăți întregul proces de dezvoltare, implementare și mentenanță a Sistemului de Control Intern Managerial, prin toate etapele constitutive ale acestuia.

Este o platformă Web, autentificarea fiind asigurată prin credențiale de acces de tipul utilizator și parolă,  accesibilă  în două moduri:

 • Conectat – Online, prin autentificare la e-scim.ro;
 • Deconectat – Offline,  prin instalarea aplicației în centrul de date al entității beneficiare, pe serverul sau intranetul acesteia;

CE FACE?

Eficiența și caracterul inovator oferite de e-S.C.I.M. asigură dezvoltarea completă a Standardelor Sistemului de Control Intern Managerial și optimizarea proceselor din cadrul entității prin:

 • Accesare rapidă și multiplă (platforma poate fi accesată de oriunde, prin intermediul oricărui tip de dispozitiv conectat la internet).
  Conectările pe platformă pot fi simultane și nelimitate la nivelul unei entități. Toți angajații entității vor avea cont de acces la platformă, cu drepturi diferite de utilizare, în funcție de opțiunea Beneficiarului;
 • Dezvoltarea completă a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul tuturor entităților subordonate, prin dispunerea acestora în
  structură superior ierarhică (formă piramidală de raportare și control);
 • Oferirea de suport online de specialitate în adoptarea, prelucrarea, modificarea, actualizarea și distribuirea documentației Sistemului de Control Intern Managerial;
 • Utilizarea platformei nu necesită cunoștințe avansate de utilizare, însă pentru momentele în care beneficiarii au nevoie de îndrumare,
  platforma oferă suport tehnic online pentru utilizarea modulelor integrate;

Monitorizarea proceselor aferente Sistemului de Control Intern Managerial se face în timp real. Utilizatorii platformei e-S.C.I.M. obțin mentenanță imediată în toate etapele de funcționare ale Sistemului de Control Intern Managerial prin:

 • actualizarea și supravegherea dinamică pentru atingerea obiectivelor și gestionarea riscurilor;
 • actualizarea legislativă continuă a documentației Sistemului de Control Intern Managerial;

Identificarea facilă a documentelor și evidențierea gradului de acoperire cu documentația aferentă sistemului de control intern managerial în cadrul entității publice se face prin:

 • repartizarea obiectivelor și a riscurilor aferente acestora pe organigrama entității;
 • repartizarea procedurilor documentate, de sistem și operaționale, pe organigrama entității;
 • repartizarea arhivei de documente aferente sistemului de control intern managerial pe organigrama entității;

Personalului entității îi este asigurată instruirea în vederea susținerii procesului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul modulului e-Learning integrat în platformă, precum și printr-un suport online specializat.
Suntem alături de beneficiarii noștri pentru a asigura soluționarea cu celeritate a problemelor sau nevoilor constatate în procesul de utilizare a platformei.

Integrarea unui modul dedicat standardului 15 „Evaluarea sistemului de control intern managerial”, care face posibilă:

 • generarea automată pe baza datelor existente în biblioteca de documente, a Chestionarelor de autoevaluare, a Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie…, Capitolul I Informații generale și Capitolul II Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie …, respectiv a raportului asupra sistemului de control intern managerial. 
 • Pentru situațiile în care entitățile publice au subordonate cu personalitate juridică, se vor genera automat anexele de raportare pentru
  acestea și se vor centraliza în Modulul Anexe și Rapoarte;