MANUALE

„Sistemul de control intern managerial în entităţile publice”

Existența unui sistem integrat de guvernanță corporativă, managementul riscului și control intern reprezintă unul dintre cele mai bune instrumente de apărare și măsurare a performanței și poate avea o contribuție valoroasă în gestionarea oportunităților și contracarea riscurilor și ameninţările de către conducere, în vederea atingerii obiectivelor entității publice.

În acest sens, Control Arhisoft Management a elaborat singurul material care abordează întreaga tematică a implementării sistemelor de control intern, manualul intitulat “Sistemul de control intern managerial în entitățile publice”, înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sub Nr. 2207

Manualul oferă, într-o nouă abordare, un set de bune practici cu o utilitate deosebită pentru implementarea sistemelor de management şi control intern în cadrul entităților publice, având în vedere particularitățile acestuia. Din această perspectivă, prezentarea este orientată, pe de o parte, pe descrierea celor mai noi concepte, metode, tehnici şi proceduri aferente contextului general al implementării sistemelor de management si control intern, precum şi, pe de altă parte, pe problematica legăturii şi modului de cooperare SCIM conform O.S.G.G. nr. 600/2018, cu alte sisteme de management: sistemul de management integrat (de calitate conform: SR EN ISO 9001:2008; de mediu: SR EN ISO 14001:2005; de sănătate şi securitate occupatională: SR OHSAS 18001:2008; de securitate a informației conform: SR ISO/CEI 27001:2006 etc.) și sistemul de planificare strategică (Business Scorecard), fără de care implementarea SCIM în entitățile publice nu poate fi abordată corect.

„Auditul sistemelor de management şi control intern”

Auditul intern a devenit din ce în ce mai important de-a lungul anilor, lărgindu-și deopotrivă sfera de activitate și gradul de acoperire a activităților auditabile, respectiv de a evalua procesele de funcționare și procedurile aferente acestora în vederea asigurării eficienței și eficacității sistemelor de management și control intern, fiind parte a sistemului integrat de guvernanță corporativă, managementul riscului și controlului intern. Evaluând importanța auditului sistemelor de control intern, Control Arhisoft Management a elaborat singurul material care abordează în mod particularizat auditul sistemelor de control intern, manualul cu titlul “Auditul sistemelor de management și control intern”, elaborat în două variante înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sub Nr. 2958, respectiv Nr. 2959

Manualul prezintă un set de bune practici cu o utilitate deosebită pentru auditorii publici interni care desfăşoară misiuni/acţiuni de audit/control în cadrul entităţilor publice, având în vedere particularităţile acoperite de sistemele de management şi control intern. Din această perspectivă, prezentarea este orientată pe descrierea celor mai noi concepte, metode, tehnici şi proceduri aferente contextului general al auditului sistemelor de management şi control intern, inclusiv pe rolul care trebuie cel mai bine urmărit de către auditul intern în implementarea/dezvoltarea şi menţinerea sistemului de management şi control intern în entitățile publice.