CERTIFICARE

Certificare I.S.O. 9001

Serviciile oferite de compania noastră sunt astfel concepute încât să ofere beneficiarilor noștri, care au implementat și un sistem de management al calității, posibilitatea ca, pe baza documentației Sistemului de Control Intern Managerial, proiectată de specialiștii companiei noastre și implementată de către angajații entității publice beneficiare, să își poată obține certificarea sau recertificarea ISO 9001.

O astfel de certificare a sistemului de management al calității atestă calitatea și posibilitățile reale ale organizației (entitate publică sau operator economic) de a:

  • identifica și satisface nevoile și așteptările clienților/beneficiarilor/ale altor părți interesate/angajaților săi/furnizorilor/proprietarilor/societății în ansamblul său, în vederea creșterii satisfacției și loialității clienților, a motivării și responsabilizării angajaților, a întăririi încrederii părților interesate în ceea ce privește coerența, eficacitatea și eficiența organizației;
  • obține, menține și îmbunătăți performanțele și capacitățile generale organizaționale prin creșterea veniturilor, eficientizarea utilizării resurselor și eliminarea neconformităților.

Certificarea S.C.I.M.

Acest tip de certificare oferă beneficiarilor noștri oportunitatea de a cunoaște stadiul real de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) și, fiind gândit pe o structură formată din patru niveluri de performanță, prezintă și componenta de stimulare a beneficiarilor, de motivare a evoluției acestora în domeniul S.C.I.M.

Procesul de certificare S.C.I.M. este împărțit pe următoarele niveluri de implementare și gestionare a S.C.I.M.:

Certificat pentru gestionarea Sistemului de Control Intern Managerial Nivelul I

Proiectarea și implementarea S.C.I.M. se acordă beneficiarilor serviciilor companiei noastre, după finalizarea procesului de configurare în Platforma e-S.C.I.M. a documentației aferente acestui sistem și după parcurgerea de către angajații respectivei entități publice a etapelor de însușire și semnare a acestei documentații. Certificatul de Nivel I este acordat beneficiarilor în situația în care „Chestionarul pentru emiterea certificatului de evaluare a performanței în gestionarea S.C.I.M. (Nivelul I)”, prevăzut cu 40 de întrebări, este rezolvat în proporție de 50%. Răspunderea pentru dezvoltarea în continuare a S.C.I.M. și trecerea la nivelul următor de performanță este a tuturor angajaților entității publice;

Certificat pentru gestionarea sistemului de control intern managerial Nivelul II

Aplicarea S.C.I.M. se acordă numai în condițiile în care a fost obținut deja Certificatul de Nivel I și s-au primit răspunsuri pozitive la cel puțin jumătate dintre cele 18 întrebări din „Chestionarul pentru emiterea certificatului de evaluare a performanței în gestionarea S.C.I.M. (Nivelul II)”. Întrebările vizează aplicarea efectivă a documentației aferente Sistemului de Control Intern Managerial și integrarea acesteia în activitățile curente ale entității publice;

Certificat pentru gestionarea Sistemului de Control Intern Managerial Nivelul III

Mentenanța și monitorizarea S.C.I.M. se acordă numai în condițiile în care au fost obținute deja Certificate de Nivel I și de Nivel II și cel puțin 5 dintre cele 10 întrebări din cadrul „Chestionarul pentru emiterea certificatului de evaluare a performanței în gestionarea S.C.I.M. (Nivelul III)” au primit răspunsuri pozitive. Întrebările vizează demersurile efectuate la nivelul entității publice pentru dezvoltarea proceselor de procedurare a activităților, monitorizare a performanțelor și managementul riscurilor;

Certificat pentru gestionarea Sistemului de Control Intern Managerial Nivel IV

Îmbunătățirea S.C.I.M. se acordă numai în condițiile în care au fost obținute deja Certificatele de Nivel I, Nivel II și Nivel III și majoritatea întrebărilor din „Chestionarul pentru emiterea certificatului de evaluare a performanței în gestionarea S.C.I.M. (Nivelul IV)” au primit răspunsuri pozitive. Setul de întrebări aferente acestui nivel de certificare vizează pregătirea profesională a angajaților în domeniul S.C.I.M. și opiniile relevate de organele de control în urma acțiunilor de evaluare a Sistemului de Control Intern Managerial.

Compania noastră este mereu alături de beneficiarii noștri și îi sprijinim permanent în procesul de obținere a celor 4 Certificate pentru gestionarea Sistemului de Control Intern Managerial.

Certificarea SCIM, deși inovativă la nivel național, este importantă pentru beneficiarii serviciilor companiei noastre pentru că reflectă nivelul de implementare și dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, care se traduce în performanța managementului respectivelor entități publice.